Organisaatio

Hallitus

Liedon Vanhalinna –säätiön toimielimiä ovat hallitus ja neuvottelukunta. Hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja taloudesta säätiölain mukaisesti.

DI, MBA Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja
VTM Hannu Kokkonen
Johtaja Jukka Paasikivi
Vararehtori Riitta Pyykkö 
Rehtori Kalervo Väänänen
Toimitusjohtaja Matti Äijälä

Hallituksen esittelijöinä toimivat säätiön asiamies, OTK Pekka Kanervisto ja museonjohtaja, FM Hannele Lehtonen

Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia neuvoa-antavana ja Vanhalinnan toiminnan sisältöjä ohjaavana elimenä.

Toimitusjohtaja Anne-Marget Hellén puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Jussi Hakala
Toimittaja Markku Heikkilä
Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 
Toimitusjohtaja Mikko Ketonen
Pääjohtaja Juhani Kostet
Professori Anne Kumpula
Varatuomari, konsuli Jari Lähteenmäki
Palvelujohtaja Päivi Mikkola
Johtaja Kari Seppälä 
Professori Jussi-Pekka Taavitsainen
Erityisasiantuntija Henri Terho
Hallintojohtaja Markku Tursas, varapuheenjohtaja 
Dosentti, KTT Pirjo Vuokko

Neuvottelukunnan esittelijänä toimii säätiön asiamies, OTK Pekka Kanervisto.

Yhteistyötoimikunta

Vanhalinnassa tapahtuvasta museotoiminnasta sekä Turun yliopiston kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaa yhteistyötoimikunta.

Johtava rehtori Veli-Matti Hakanen
Lehtori Janne Harjula
FT Terttu Lempiäinen
Viestintäjohtaja Anne Paasi 
Tutkija Sirkku Pihlman
Kunnanjohtaja Esko Poikela
Yliopisto-opettaja Eeva Raike
FT Suvianna Seppälä
Sovellussuunnittelija Jari Sjölund
Intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen
Lehtori Timo J. Virtanen
Lehtori Timo Vuorisalo
Varajohtaja Heimo Välimäki
Museonjohtaja Hannele Lehtonen, sihteeri

Kuva: Vanhalinnan arkisto